2e Friese boerenbodem- en waterdag Veenweide

Op dinsdag 18 september organiseert Projecten LTO Noord in samenwerking met Collectief It Lege Midden de 2e Friese boerenbodem- en waterdag bij Loonbedrijf Brak in Aldeboarn en omstreken. Tijdens deze dag kunt u een kijkje nemen bij de mais- en sorghumdemonstratiepercelen op ons terrein maar ook bij onderwaterdrainage, grondwatergestuurd peilbeheer en nog vele andere onderwerpen. Klik hier voor meer informatie.