Periodiek waterwegen onderhoud is de basis voor een goede afvoer tijdens natte perioden. Bij ons kunt u terecht voor: hemos slootreinigen, klepelen, hekkelen en walkant frezen.
Het grote voordeel van hemos slootreinigen is dat alles in één werkgang wordt uitgevoerd. Onze trekkers hebben een goede gewichtsverdeling en staat rondom op brede banden. Ook is er nog een loopwiel bevestigt en in natte perioden vervangen wij het wiel door een rupsband voor zo weinig mogelijk insporing. Hemos slootreinigen kan ook in combinatie met rupstrekker om insporing te voorkomen.
Hekkelen is mogelijk met rupskraan of midikraan.

 

Grasoogst

Bemesten

Graslandverbetering

Slootonderhoud

Gewasbescherming

Maisoogst

Grondwerk

Diversen