Goede omstandigheden om kalk te strooien!

De vorst zit in de grond, tijd om kalk te strooien!

Door regelmatig uw percelen te bekalken zorgt u voor optimale groeiomstandigheden voor uw gewassen. Alleen dan is het mogelijk om maximale opbrengsten te behalen. Voor grasland ligt de optimale bodem pH op 5,2 – 5.5 en voor maïsland op 5,2. De zuurgraad van de bodem ofwel pH daalt jaarlijks door allerlei invloeden zoals zure neerslag, bemesting en uitspoeling (zie figuur).

PPO: na bekalken meer drogestof en korrel in mais
Om het effect van een juiste pH nogmaals aan te tonen heeft Ankerpoort, leverancier van kalkproducten, in samenwerking met PPO (Plant Praktijk & Omgeving) een meerjarige proef (2007 – 2011) in mais uitgevoerd.
Hieronder volgen de belangrijkste (significante) resultaten uit het onderzoek.

Een juiste pH zorgt voor :
• hogere bodemvruchtbaarheid (CEC stijgt)
• betere wortel- en plantontwikkeling
• toename organische stof (door meer wortelmassa)
• meer beschikbare stikstof (10-20 kg N/ha)
• betere voederwaarde en hogere opbrengsten (4-5% meer drogestof, 9% meer korrel)

Kalksoorten
Met Ankal hebben wij een uitstekende fijn soortige kalk, met een hoge zuurbindende waarde van 50% of hoger die zich uitstekend laat strooien, juist in de vorstperiode.